Bērni ir mūsu dārgakmens

Bērni ir mūsu nākotne. Parasti ar to saprot, ka bērni ir sabiedrības nākotne tāpēc, ka bērni izaug un kādi būs mūsu bērni, tādi arī būs izveidojusies sabiedrība.